Kommunikation har en nyckelroll.

Hur ofta hör vi inte “jag var inte informerad”? Alltför ofta, är mitt svar.

Några tankar kring kommunikation i ett förändringsarbete.

Förändringsbehov uppstår kontinuerligt, på företag, i offentlig förvaltning, i föreningar. Att det händer, är en sak. Hur det hanteras en annan. Det som medarbetaren, individen, kommer ihåg är hur förändringen hanterats.
Kommunikation har en nyckelroll vid förändringsarbete.

Dålig kommunikation är ofta orsaken till att förändringsarbeten inte blir framgångsrika – eller till och med misslyckas. Så planera kommunikationen!

Ledningen för förändringsarbetet måste ha ett tydligt syfte med vad de vill uppnå – och varför. Svaret på varför ska vara väldigt konkret – ord som effektivisering, synnergieffekter, kostnadsbesparingar måste konkretiseras. Vad menar ledningen när de använder de orden? Eller andra ord. Tydlighet är A 0ch O i kommunikationen.

Om man ser framåt i tiden, kräver tre frågor svar. Vad vill ledningen att medarbetarna ska kunna, att de ska tycka och vad ska de göra? Är det ett nytt arbetssätt, en ny organisation, ett samgående med annat företag eller organisation? Sätt dig ett år framåt i tiden och fundera på hur du vill kunna se tillbaka på förändringsarbetet. När svaren är klara kan också kommunikationsplanen ta form.

När ett förändringsarbete påbörjas har kunskapen om detta mognat och gjorts tydlig hos ledningen. Medarbetarna däremot påbörjar sin resa. Detta glöms lätt bort av ledningen som känner frustration över att medarbetarna inte snabbt är med på spåret. Värt att tänka på.

Anpassa budskapet till avdelningsnivå. Alla, vågar jag säga, undersökningar visar att det är den närmsta chefen som är den viktigaste informationskällan. Anpassa kommunikationen till mottagarens villkor.

Några nyckelord: skapa trygghet, kommunicera snabbt och ärligt, ge tid för dialog, var uthållig.

När förändringsarbetet är slutfört. Berätta det och visa på vilket resultat det gav.

Mycket kan sägas om kommunikation i förändringsarbete.
Detta var några tankar.

Du kan byta ut ordet ‘medarbetare’ med medlem, medborgare o.s.v.

 

This entry was posted in Kommunikation. Bookmark the permalink.