Kommunikatör

Den dagliga kommunikationen är grunden för att en organisation ska fungera.

Utveckla din organisations kommunikation och ni får bättre
förutsättningar att uppnå verksamhetens mål.

Jag hjälper dig att nå ut och nå fram. Det kan gälla information internt i din organisation eller att du vill nå ut till kunder och intressenter. Hur vill ni kommunicera? Vad vill ni uppnå?

Jag kan bistå med:

  • att utveckla det kommunikativa ledarskapet.
  • att utveckla den interna kommunikationen.
  • att skriva åt er (kund- och personaltidningar, nyhetsbrev, pressmeddelande m.m.).
  • att utveckla er möteskultur som ger effektivare och mer dynamiska möten.
  • att vara facilitator.

”Genom information påbörjar man en relation. Med kommunikation utvecklar man den.”