Coach

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa andra utvecklas, nå resultat personligen och i arbetet.

  • Coaching fokuserar på framtiden och vad du kan göra i dag för att du ska få den framtid du vill ha.
  • Coaching fokuserar på resultat.
  • Coaching stimulerar till nya tankar.

Står du vid ett vägskäl, är ny i din yrkesroll och undrar vilken väg du ska ta? Jag kan hjälpa dig hitta rätt väg. Men först hjälper jag dig att hitta målet, vad du vill uppnå.

Vill du utveckla ett coachande förhållningssätt i er organisation? Utveckla det kommunikativa ledarskapet? Jag kan hjälpa dig.