Om mig

Jag är kommunikatör, coach och skribent.Inger Falck portratt okt 09 240pxl

Har arbetat med kommunikation i många år, i olika organisationer och i olika situationer.

Kommunikation är viktigt, spännande och väldigt roligt att arbeta med. Kommunikation har en nyckelroll.

Information ska alltid leda till något – en ny kunskap, ett ändrat beteende. Därför krävs god planering för att kommunikationen ska kunna bidra och ge stöd i en process på rätt sätt.

Varför du ska välja mig? Jag har lång och bred erfarenhet, kompetens och ett stort nätverk. Jag är en god lyssnare och är engagerad. Ser möjligheter.

Kort historik:
Informationsansvarig
Redaktör
Projektledare
Säljassistent
Lärarvikarie
Examen från IHR (Institutet för Högre Reklam och Information, Stockholms universitet)
Studier i företagsekonomi, nationalekonomi, media, engelska, tyska, arbetsrätt (Lunds universitet).

Gillar min trädgård, kultur o design, sociala media – och rätt mycket annat också.